icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close
kraenkelsesguide-til-web.jpg
Artiklen er en del af fagligt fokus
Seksuelle krænkelser

Sådan forebygger og håndterer du som tillidsvalgt sexchikane!

Grænseoverskridende seksuel adfærd fra kollega eller leder er for mange et tabubelagt emne, men som tillidsvalgt kan du sætte det på arbejdspladsens dagsordenen – og handle hvis situationen opstår

Fra koncentrationsbesvær til søvnproblemer over angst og depressioner. De personlige omkostninger ved uønsket seksuel opmærksomhed fra kolleger og ledere kan variere fra hverdagsgener til alvorlige psykiske udfordringer. Samtidig er sexchikane og lignende handlinger et emne, der for mange er tabubelagt og svært at tale om på arbejdspladsen. Ikke desto mindre er emnet  relevant at forholde sig til - også på socialpædagogiske arbejdspladser. En endnu ikke offentliggjort ligestillingsundersøgelse blandt Socialpædagogernes medlemmer dokumenterer nemlig, at op mod hver tredje tilfælde af uønsket seksuel opmærksomhed stammer fra en kollega eller en leder.   

Derfor er det vigtigt, at jeres arbejdsplads har klare retningslinjer for, hvilken type adfærd I ikke tolererer. Men for at I kan nå dertil, er det nødvendigt at tage snakken fælles i personalegruppen. Som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant kan du oplagt være den, der tager det første skridt. 

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø(BFA) har derfor udarbejdet en vejledning, der hjælper tillidsvalgte til at sætte grænseoverskridende handlinger af seksuel karakter på dagsordenen:

1. Bryd tabuet ved at tale om det

Menneskers grænser er forskellige. Derfor er det vigtigt, at I i fællesskab tager snakken om, hvad I hver især forbinder med uønsket seksuel opmærksomhed, og hvad den enkelte vil opfatte som grænseoverskridende. For det kan komme til udtryk på flere forskellige måder – fx ”sjove” bemærkninger eller vittigheder med seksuelle undertoner. Men det kan også ske mere direkte i form af upassende blikke eller kommentarer om udseendet, den enkelte opfatter som nærgående. ”Det kan virke ligeså stødende og grænseoverskridende som fysiske handlinger,” lyder det i BFA’s vejledning.

2. Brug snakken til at få styr på jeres retningslinjer

Hvis I formulerer en skriftlig politik eller retningslinjer, der signalerer, at al form for uønsket seksuel opmærksomhed er uacceptabel, sender I sammen et klart signal. I den forbindelse bør I i fællesskab udarbejde en tydelig fælles definition på uønsket seksuel opmærksomhed. Den kan ifølge BFA, ”hjælpe den enkelte medarbejder til at sige fra”. 

3. Lav en beredskabsplan

Den sikrer, at arbejdspladsen er klar til at hjælpe medarbejdere, der oplever uønsket seksuel opmærksomhed. Beredeskabsplanen bør også klargøre hvem man henvender sig til, hvordan man inddrager dig som tillidsvalgt og om muligheden for at få psykologisk førstehjælp. Du kan læse mere om, hvordan du udarbejder en beredskabsplan i BFA’s vejledning.

4 råd: Sådan handler du, hvis det sker

Som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant har du et særligt ansvar for at være i stand til at håndtere situationer med grænseoverskridende handlinger af seksuel karakter, hvis de opstår på din arbejdsplads. For der vil være stor sandsynlighed for, at det er dig, den udsatte kollega kommer til med sine oplevelser -eller at du forholdsvist tidligt bliver involveret.

Socialpædagogerne har derfor sammenfattet fire råd til, hvordan du kan håndtere netop den situation med respekt for din udsatte kollega.

1. Tag det seriøst og vis hensyn
Hvis du i løbet af en arbejdsdag får en henvendelse fra en kollega om, at vedkommende har været udsat for sexchikane eller lignende fra en kollega eller leder, skal du tage henvendelsen seriøst. Virkelig seriøst. Den pågældende kollega har højst sandsynligt samlet sig mod til at henvende sig til dig. Derfor bør du i videst muligt omfang lægge dine øvrige opgaver til side og skabe en ramme, der er tryg for kollegaen. Tag derfor vedkommende med ind i et lukket rum, hvor du ved, at I ikke bliver forstyrret.   

2. Afstem forventninger og signaler handlekraft
Det er op til din kollega, om vedkommende ønsker at gå videre med sagen. Derfor bør du tidligt sige, at du er villig til at handle, men i samme ombæring spørge ind til, om kollegaen ønsker det. Oprids processen for vedkommende. Enten ved at præsentere jeres beredskabsplan, hvis I har en – eller ved at beskrive din rolle i forløbet. Fortæl at du som tillidsvalgt med din kollegas samtykke vil gå videre med sagen til ledelsen. Kommer chikanen eller den uønskede seksuelle opmærksomhed fra jeres leder, vil du kunne henvende dig til lederens leder. Her er det vigtigt, at du på nænsom vis gør det klart for kollegaen, at vedkommende bør stå frem med navn, da det er svært at handle på en anonym klage.

3. Har din kollega brug for hjælp?
Som en del af forventningsafstemningen bør du også præsentere, hvor vedkommende kan få hjælp som fx psykologbistand. Dette bør fremgå af jeres arbejdsplads eller jeres arbejdsgivers retningslinjer. Retningslinjerne eller beredskabet er samtidig en generel rettesnor for dig, så du ikke står alene med henvendelsen, men ved hvem du skal involvere hvornår.

-Din kollega kan også have brug for at tale med en uvildig part udenom arbejdspladsen. Her bør du opfordre kollegaen til at henvende sig til jeres fagforenings lokale kreds.

-Har hændelserne påvirket din kollega i en grad, så det har ført til sygdom kan vedkommende anmelde sagen som en arbejdsskade. Er der tale om én hændelse foregår det via arbejdsgiveren. Hvis der er tale om flere hændelser, skal det anmeldes via egen læge. Du eller din ramte kollega kan få hjælp og rådgivning om arbejdsskader hos Socialpædagogernes arbejdsskadeteam

4. Spørg til dokumentation

Har din kollega nogen form for dokumentation af hændelsen/hændelserne? Hvis ikke kan du bede vedkommende rekonstruere dem med skriftlige beskrivelser af hændelsen med navn, dato mv. Al form for dokumentation løfter nemlig sagen. Dokumentation kan også bestå af skriftlige beskrivelser som SMS’er, tilsendte billeder, breve, sedler, skjulte optagelser eller navne på vidner – alt efter hvordan episoderne har udspillet sig. Dokumentation skal du tage med videre til den ansvarlige leder.

Læs også: Hver tredje seksuelle krænkelse kommer fra en kollega. 

 

Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Krænkende handlinger af seksuel karakter

Branchefællesskabet har i dette inspirationshæfte samlet en række konkrete værktøjer til, hvordan  tillidsvalgte sætter en dialog i gang om emnet, og hvordan den enkelte arbejdsplads kan udarbejde et beredskab. 

Denne artikel er en del af temaet/temaerne: Arbejdsmiljø, Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter