icon_allarticles icon_arrow_down icon_burger icon_checkmark icon_cross icon_download icon_email icon_facebook icon_print icon_search icon_site-switcher
Close

Socialpædagogernes webinarer

Socialpædagogerne holder løbende webinarer, som medlemmer har mulighed for at deltage i. Her har vi samlet alle vores webinarer, som du kan se eller gense.


Nye regler for magtanvendelse - Voksenhandicap

(afholdt 18. november 2019)

Den 1. januar 2020 træder nye regler i kraft for magtanvendelse på voksenhandicapområdet. Socialpædagogerne vil  gerne være med til at udbrede kendskabet og medvirke til at sikre, at der udvikles en god praksis om reglerne på arbejdspladserne.

I dette webinar gennemgår jurist Susanne Wiederquist de centrale ændringer i reglerne og sætter fokus på, hvad de nye regler betyder i praksis.

Webinaret blev sendt den 18. november 2019. Du kan se det her. På beklageligvis mangler de første minutter i optagelsen.

Webinaret blev arrangeret af fagligt selskab om mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder.

Nye regler for magtanvendelse - Børn og unge

(afholdt 9. februar 2017)

Den 1. januar 2017 trådte den nye Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge i kraft. Loven beskriver bl.a., hvornår ansatte på anbringelsessteder må anvende fysisk magt over for anbragte børn og unge - og indeholder en række udvidelser af magtbeføjelserne. Loven omfatter nu to nye personalegrupper, nemlig familieplejere og ansatte på interne skoler.

Socialpædagogerne vil gerne medvirke til at udbrede kendskabet til loven og ikke mindst til at sikre, at der i døgntilbud og plejefamilier udvikles en god praksis på området.

På webinaret præsenterede Kristina Vang Jensen hovedelementerne i den nye lov. Bliv klogere på intentionerne med loven og de nye paragraffer og målgrupper.

Evidens i socialpædagogikken

(afholdt 14. april 2016)

Hvad er evidensbaseret viden i socialpædagogisk arbejde, hvad betyder det i praksis, når de bliver en fast ramme for det socialpædagogiske arbejde?

Hanne Katrine Krogstrup, professor ved Aalborg Universitet, har fulgt udbredelsen af de særlige evidensbaserede koncepter fra starten.

Den gode praktikvejledning

(afholdt 8. marts 2016)

Oplægsholder er Mine Rasmussen, lektor i pædagogik og Master i læreprocesser samt studievejleder ved VIA, pædagoguddannelsen i Ikast. 

I webinaret kommer hun ind på emner som: Hvad er god praktikvejledning? Hvad betyder den nye pædagoguddannelse for praktikvejledningen? Hvilke særlige muligheder og dilemmaer opstår i samspillet mellem vejleder og studerende?

Socialpædagogisk kernefaglighed

(afholdt 21. august 2015)

Da fagligt selskab om mennesker med sindslidelser udsendte deres webseminar om den socialpædagogiske kernefaglighed med Bent Madsen, fulgte over 100 interesserede med.